You have 0 Item(s) in your cart. Total : £0.00

ЛЗ ЦНИИ

HomeЛЗ ЦНИИ
Göstəricinin adı Əsas xüsusiyyətlər
   
Xarici görünüş Açıq sarıdan tünd sarıyadək rəngə çalan bircins krem
Damcıdüşmə temperaturu, °С, aşağı olmamalı 135
Penetrasiya, 25 °С-də с qarışdırılmaqla, mm-1 200-260
Kolloid stabilliyi, ayrılmış yağın %-i, çox olmamalı 22
Metallara korroziya təsiri davamlıdır
Sərbəst qələvinin miqdarı,%, çox olmamalı 0,2
Suyun miqdarı,%, çox olmamalı 0,4
Mexaniki qarışıqların miqdarı,%, çox olmamalı yoxdur

 

Created by: DesignArc