You have 0 Item(s) in your cart. Total : £0.00

Литол 24 PK

HomeЛитол 24 PK

 

Göstəricinin adı

 

 

 

 

 

Əsas xüsusiyyətlər

   
Xarici görünüşü Sarı rəngdə yaşılaçalar bircinsli krem
Damcıdüşmə temperaturu, °С, aşağı olmamalı 185
Penetrasiya, 25 °С-də с qarışdırılmaqla, mm-1 220-250
Möhkəmlik həddi, Pа (qs/sm2)
      20 °С-də  500-1000 (5,0-10,0)
      80 °С-də, az olmamalı  200(2,0)
Kolloid stabilliyi, ayrılmış yağın %-i, çox olmamalı 4
Metallara korroziya təsiri davam gətirir
Buxarlanma, 120 °С-də, %, çox olmamalı 6
Sərbəst qələvilərin NaOH-a hesablanmış kütlə miqdarı, %, çox olmamalı 0,2
Suyun kütlə miqdarı, %, çox olmamalı yoxdur
Xlorid turşusunda həll olmayan mexaniki qarışıqların kütlə miqdarı , %, çox olmamalı 0,05
Triboloji xassələr, (20±5)°С-də dörddiyircəkli sürtünmə maşında, az olmamalı
     qaynaq yükü (Pc), H (кгс)  2800 (280)
     böhran yükü (Рк), H(кqs)  850 (85)
     siyrilmə indeksi 100

 

Created by: DesignArc